Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie. Pomoc prawna realizowana jest przez naszych prawników w oparciu o szeroką wiedzę merytoryczną (w tym specjalistyczną), którzy przy wykonywaniu zawodu kierują się zasadami etyki.

FORMY WSPÓŁPRACY  

Mając na względzie różnorodne potrzeby naszych Klientów proponujemy następujące formy współpracy:

  • zlecenie doraźne – obejmuje podjęcie jednorazowej czynności polegającej np. na sporządzeniu pisma procesowego, udzieleniu porady prawnej, konsultacji treści umowy lub innego pisma,
  • zlecenie prowadzenia sprawy – obejmuje przyjęcie, przygotowanie oraz prowadzenie konkretnej sprawy aż do zakończenia. W powyższej formie współpracy od momentu powierzenia sprawy naszej firmie wszelkie czynności podejmowane są już przez naszą Kancelarię,
  • zlecenie stałej obsługi – forma współpracy kierowana przede wszystkim do podmiotów gospodarczych i instytucji. Polega na pełnej obsłudze prawnej danego podmiotu w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności,
  • zlecenie obsługi projektu – obejmuje pomoc prawną realizowaną w zakresie wyodrębnionego procesu biznesowego.

FORMY HONORARIUM

Również formy honorarium mogą być dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Honorarium może być ustalone w następujący sposób:

  • honorarium godzinowe – wysokość stawki (podstawowej) ustalana jest z Klientem w oparciu o szacowany niezbędny nakład czasu pracy potrzebny do realizacji zlecenia oraz stopień skomplikowania sprawy.  Powyższą formę stosuje się zarówno w przypadku zlecenia stałej obsługi jak i zleceń doraźnych. Zaletą tej formy jest fakt, że Klient płaci jedynie za efektywny czas pracy,
  • honorarium ryczałtowe – wynagrodzenie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, polegające na ustaleniu miesięcznej liczby godzin w ramach których prowadzone będą sprawy Klienta. W tej formie rozliczania Klient ma zagwarantowaną niższą stawkę godzinową od wysokości stawki podstawowej,
  • honorarium za prowadzenie sprawy – w ramach tego rodzaju wynagrodzenia ustalana jest z Klientem konkretna kwota za prowadzenie całej sprawy bez względu na ilość godzin niezbędnych do realizacji zlecenia. Stawka ustalana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  • honorarium mieszane – wynagrodzenie może być ustalone przy zastosowaniu powyższych metod łącznie.

 

Każde wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).