KS Lex Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego (między innymi):

  • kompleksowe prowadzenie spraw cywilnych we wszystkich instancjach sądowych,
  • przygotowanie pozwów, odpowiedzi na pozew i pism procesowych,
  • sporządzanie środków zaskarżenia,
  • wezwania do zapłaty, windykacja należności pieniężnych,
  • sporządzanie umów oraz opinii prawnych,
  • występowanie przed Sądem i organami egzekucyjnymi w imieniu Klienta,
  • doraźne i stałe doradztwo prawne.