Reprezentujemy klientów również w sprawach związanych z prawem pracy (między innymi):

  • sporządzanie umów o pracę,  kontraktów menadżerskich,
  • klauzule o zakazie konkurencji, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • regulamin wynagradzania, regulamin pracy,
  • wypowiedzenie umowy o pracę,
  • zwolnienia grupowe,
  • odpowiedzialność materialna pracowników,
  • czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy,
  • wypadki przy pracy,
  • reprezentacja w toku postępowania sądowego.