Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego od momentu tworzenia podmiotu, podczas jego funkcjonowania oraz w przypadku konieczności likwidacji.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie gospodarczym, a także w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym (windykacja należności).

Zapewnia reprezentację przez sądami oraz organami i innymi instytucjami, jak również prowadzenie mediacji, negocjacji, sporządzanie projektów umów i opinii prawnych.

Gwarantuje zaangażowanie i staranność w rozwiązywaniu problemów prawnych poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy.

Świadczy usługi na terenie województwa świętokrzyskiego, a w zależności od potrzeb Klientów na terenie całej Polski, prowadząc sprawy o windykację należności.

Kancelaria współpracuje z kancelarią komorniczą oraz kancelarią notarialną, zapewniając klientom dostęp do szerokiego wachlarza usług prawnych.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz:

 • Osób fizycznych
 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Spółek prawa handlowego
 • Fundacji
 • Stowarzyszeń

Usługi pomocy prawnej mogą być świadczone:

 • W siedzibie kancelarii
 • W miejscu wskazanym przez Klienta
 • W siedzibie Klienta
 • Za pośrednictwem Internetu

Zakres usług pomocy prawnej to:

 • Udzielanie ustnych oraz pisemnych porad prawnych
 • Sporządzanie opinii prawnych, analiz prawnych
 • Sporządzanie pism procesowych, pozwów, apelacji, zażaleń, wniosków
 • Prowadzenie mediacji i negocjacji
 • Reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji publicznej oraz sądami polubownymi i organami egzekucyjnymi, na podstawie udzielonych pełnomocnictw

Pomoc prawną dla osób fizycznych kancelaria świadczy w następujących obszarach:

 • Prawo cywilne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo  i postępowanie administracyjne
 • Prawo lokalowe
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Zastępstwo procesowe

Pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych kancelaria świadczy w następujących obszarach:

 • Prawo handlowe i prawo spółek
 • Prawo cywilne
 • prawo pracy
 • Prawo budowlane
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Zastępstwo procesowe