Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami,
w szczególności w kwestiach związanych z:

  • zasiedzeniem,
  • wywłaszczeniem oraz
  • zniesieniem współwłasności nieruchomości, 
  • analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Przygotowujemy również projekty:

  • umów przeniesienia nieruchomości oraz
  • umów korzystania z nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy.

Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z ustanowieniem służebności, w tym:

  • służebności drogi koniecznej oraz
  • służebności przesyłu.