KS Lex Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (między innymi):

  • reprezentacja Wierzyciela i Upadłego w postępowaniu upadłościowym,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • zgłaszanie wierzytelności,
  • zaskarżanie listy wierzytelności.