Prawo własności intelektualnej, inaczej prawo na dobrach niematerialnych, to zbiorczy termin obejmujący różne akty prawne regulujące zasady korzystania z wytworów umysłu ludzkiego.

Do zakresu usług świadczonych przez KS Lex Kancelarię Adwokacką zalicza się między innymi:

  • regulacje dotyczące praw autorskich oraz
  • patentów i znaków towarowych.
  • doradzanie i przygotowywanie m. in. umów licencyjnych czy umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, 
  • prowadzenie sporów sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej,
  • rejestrowanie praw własności przemysłowej.